YENI BURSIYER ALINMAMAKTADIR

2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ

İş Dünyası Vakfı

Vakıf Resmi Senedinde Vakfın gayesi; ülkemizde milli bütünlük, hür teşebbüs, sosyal barış ve adalet esaslarına dayalı demokratik, parlamenter rejime bağlılığın manâ, duygu, düşünce ve davranış alanında güçlenmesi, daha güçlü, daha müreffeh bir "Türkiye" için gerekli ekonomik yapının oluşması, hızlı, dengeli, plânlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, daima çağın şartlarına uygun hayat standardına ulaşılması için ilmî ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edilmesi, her zaman kendi kendine yeterli bir toplum oluşması, aziz ve necip Türk milletinin geleceği, Türk devletinin bekası için millî, mânevî, insânî değerlerle mücehhez bilgili ve faziletli nesiller yetiştirilmesine hizmet maksadıyla çalışmalar yapmak ; üyeleri arasında dayanışma, bilgi, görüş, tecrübe alışverişini ve işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

Devamını Oku..

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.065 seconds, 0.24 MB
Application afterInitialise: 0.847 seconds, 3.69 MB
Application afterRoute: 0.910 seconds, 4.25 MB
Application afterDispatch: 1.325 seconds, 6.16 MB
Application afterRender: 1.520 seconds, 6.71 MB

Memory Usage

7124632

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8addofcfhrieio1gvqq1qughh1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1448500663' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8addofcfhrieio1gvqq1qughh1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '8addofcfhrieio1gvqq1qughh1','1448501563','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 6
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-11-26 01:32:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-11-26 01:32:43' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='6'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 28 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Legacy Queries logged

  Language Files Loaded

  Untranslated Strings Diagnostic

  Hiç

  Untranslated Strings Designer

  Hiç